พื้นที่จัดประชุม  และกิจกรรมอีเว้นท์
  • เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 - 22.00

แผนผัง


6F

EVENT HALL

พื้นที่จัดประชุม และกิจกรรมอีเว้นท์